همایش ملی بررسی جریان های سلفی – تکفیری در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)


اخبار روز


همایش ملی بررسی جریان های سلفی – تکفیری در دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


همایش ملی بررسی جریان های سلفی - تکفیری

دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

بروجرد 15 آذر 95


متن خبر تا ساعاتی دیگر ........
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.