همشهری ساکن آمریکا و کمک به نیازمندان بروجردی


اخبار روز


همشهری ساکن آمریکا و کمک به نیازمندان بروجردی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

همشهری ساکن آمریکا

و کمک به نیازمندان بروجردیحدود 100 پرس "غذای نذری" اهدایی  سرکار خانم فریبا عزیزی ( همشهری گرامی ساکن آمریکا ) به سایت فرهاد داودوندی

با همکاری یک دوست بسیار عزیز بین نیازمندان سطح شهر توزیع شد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.