هیچ چیزی مثل گذشته نیست


اخبار روز


هیچ چیزی مثل گذشته نیست

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بعضی رابطه‌ ها که تمام می شود
هرچقدر هم ناراحت بودید و دلتنگ
دوباره برای شروعش تلاش نکنید
دیر می فهمید
هیچ چیزی مثل گذشته نیست
نقشتان در زندگیش کمرنگ تر از وقتیست که اصلا یکدیگر را نمی شناختید!
و احساسات ظاهرا دوطرفه‌تان به هیچ کجا نمی رسد.
شروع دوباره یک رابطه شبیه وصله کردن یک لباس مجلسیست!
شاید ظاهرا پاره نباشد
اما در هیچ مهمانی به کارتان نمی‌آید!


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.