وجدان درد


اخبار روز


وجدان درد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

دوستم می گفت که یه دوست دختر همه چی تموم داشت.

می گفت به یه دلیلی یه روزی باهم کات کردیم و بعد دختره خودکشی کرد.

می گفت حالا یه عذاب وجدان باهامه. می ترسید مقصر باشه.

می گفت شاید دلیلم برای کات کافی نبوده و ازین حرفها.

نمی دونستم بهش چی بگم


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.