وجود سرنگ های آلوده در خیابان شهدا بروجرد


اخبار روز


وجود سرنگ های آلوده در خیابان شهدا بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وجود سرنگ های آلوده در خیابان شهدا بروجردفرهاد داودوندی- بروجرد:

صد ها سرنگ آلوده داخل سطل زباله ای در خیابان شهدا که بنوعی اصلی ترین خیابان شهرمان به حساب می آید می تواند سلامتی مردم را به شدت به خطر بیندازد.

به واقع بالاخره معلوم نیست متولی رسیدگی به پسماند های درمانی در بروجرد کیست و چه اداره ای باید متولی رسیدگی به این وضع فاجعه بار باشد.

با توجه به تعداد زیاد معتادین ولگرد در خیابانها، وجود سرنگ های آلوده در کنار خیابان و آنهم خیابان اصلی شهر، بسیار خطرناک است.

خدا آخر عاقبت همه مان را بخیر کند با این همه سهل انگاری که در سطح شهر می بینیم!

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.