وحدت بین شیعه و سنی محور اصلی فعالیت دانشجویان در اردوی جهادی رمشک


اخبار روز


وحدت بین شیعه و سنی محور اصلی فعالیت دانشجویان در اردوی جهادی رمشک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

سئول آموزشی و فرهنگی دانشگاه پیام نور:
مسئول آموزشی و فرهنگی دانشگاه پیام نور افزود:اردوی جهادی در منطقه رمشک (روستایی ده بالا) صورت می گیرد ، محور اصلی فعالیت دانشجویان بسیجی در اردوهای جهادی وحدت بین شیعه و سنی است،منطقه رمشک بیش از ۹۰ درصد افراد ساکنش سنی هستند.

01/07/1395 -

http://zananekavir.ir/tags/10165محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.