وقتی مردم رعایت نمی کنند


اخبار روز


وقتی مردم رعایت نمی کنند

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -وقتی مردم رعایت نمی کنند

سلام آقای داودوندی

پیرو درج مطلب و عکسی در کانال شما در رابطه با وجود زباله در جداول خیابان فروردین

اینهم جداول خ فروردین، اما چه می شود کرد از کم لطفی بعضی همشهریان !!!!!
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.