پاسخ کارشناسان و متخصصان رشته تربیت بدنی شهرستان بروجرد به بیانیه شورای عالی نظام پزشکی کشور


اخبار روز


پاسخ کارشناسان و متخصصان رشته تربیت بدنی شهرستان بروجرد به بیانیه شورای عالی نظام پزشکی کشور

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -پاسخ کارشناسان و متخصصان

رشته تربیت بدنی شهرستان بروجرد

به بیانیه شورای عالی نظام پزشکی کشوربه نام یزدان توانا


کسی که به تمرینات بدنی میپردازد،به هیچ دارویی نیاز ندارد،درمان اودرجنبش
وحرکت است‌.   (حکیم ابن سینا)

با سلام واحترام
پیرو بیانیه ی شورای عالی نظام پزشکی کشور،درمورد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی ،به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ وقدرتمندتربیت بدنی،برخودواجب میدانم که نکاتی قابل تامل را عنوان کنم:

-کسانی که بارها رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی رامورد نقدوتهاجم قرار میدهیدآ،یا درک درستی ازواژه تربیت بدنی دارید؟ آیا از اصول وفلسفه وجودتربیت بدنی شناخت کافی دارید؟آیا اهداف وارزش های اصیل این رشته را میدانید؟
چرا به راحتی به خود اجازه می دهید یک رشته مهم وارزشمند را زیرسوال ببرید؟؟
رشته  پزشکی دنیای بی کران با گرایش هاوشاخه های بسیارزیاد وکاملا تخصصی میباشند واین مساله برهیچ کس پوشیده نیست...
واما رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی هم یک رشته میان رشته ای وبین رشته ای ،با ابعاد مختلف می باشدکه درکشور مابه حدودبیست شاخه  تقسیم بندی میشود،که اهداف وگرایش های آن شامل تمامی رده های سنی جامعه از کودکی تا سالمندی اعم از ورزشکار وغیر ورزشکار می باشدوشامل طیف گسترده ای از علوم مختلف شامل:فیزیولوژی،آناتومی،آسیب شناسی وحرکات اصلاحی(طب ورزشی)،تغذیه،رفتارورشدوتکامل حرکتی،روانشناسی،ورزش معلولان وکم توانان ذهنی وجسمی،حرکت شناسی وبیومکانیک،مدیریت،جامعه شناسی ،تاریخ وعلم تمرین درورزش همگانی وقهرمانی و...میباشد،که پایه های رشد،تربیت وسلامت یک جامعه را ازپایه دربرمیگیردوهدف غائی آن رسیدن به عالی ترین کمالات انسانی والهی ورشد همه جانبه انسانهاست.
مقام معظم رهبری فرمود به جوانان سه توصیه میکنم:تحصیل ،تهذیب ،ورزش   رشته تربیت بدنی تنها رشته ایست که همه این موارد را به طور کامل دربرمیگیرد وموجب سعادت جامعه میشود....
ماهیت وجودی این رشته ،ارتباط تنگاتنگ ومستقیم با علوم پزشکی ومرتبط با سلامت وهمکاری همه جانبه با متخصصین مرتبط میباشد.
درباوربرخی سلامت به مفهوم نبود بیماری است وعموما با مساله درمان تداعی می شود،درحالی که سلامتی فقط به معنای بیمارنبودن نیست،بلکه بسیارفراتراز آن است ورفاه بدنی،روانی واجتماعی را دربرمیگیرد.
به آمار تکان دهنده زیر توجه کنید:
-ایران رکوردداربالاترین آمارمرگ ومیر بیماری های قلبی درجهان است.(روزانه حدودا سیصدنفر)
-پنج میلیون ایرانی به دیابت مبتلا هستند.
-حدودپنجاه درصد ایرانی ها اضافه وزن دارند.
-دوازده میلیون ایرانی دچار فشارخون بالاهستند.
-سالانه نودهزارنفر از مردم ایران به سرطان مبتلا می شوند.
-سالانه نودوسه هزارسکته قلبی وچهل وسه هزارسکته مغزی درکشوراتفاق می افتد.
-بیش ازچهل درصدمردم ایران به کبد چرب مبتلا هستند.
-یک چهارم جمعیت کشور دچاراختلالات روانی هستند.
-درصدی از مرگ ومیر بیماران به علت اشتباهات پزشکی میباشد.
آیا می دانید هزینه درمان این بیماری ها چه ضررسنگینی را به بدنه ی اقتصاد جامعه وارد می کند؟
آیا درمان در تخت های بیمارستان،اعمال جراحی وتجویز کیلویی داروهای شیمیایی خلاصه شده؟
چرا نود درصدبودجه سلامت کشور صرف درمان وتنها ده درصد آن صرف پیشگیری میشود؟
آیا جامعه محترم  پزشکی اقداماتی جهت پیشگیری موارد نامبرده انجام داده اند؟اگرانجام داده اند چرا امروزه با این آمار وحشتناک مواجه شده ایم؟
 متاسفانه برخی پزشکان درمان را به صنعتی پولساز تبدیل کرده اند!چرا وبه چه قیمتی؟چه کسی باید جوابگوی این موارد باشد؟
با این وضعیت آیا حضور نیروهای متخصص وکارشناس در امرتربیت بدنی  نیازمند جامعه نیست؟اگرهست چرا سنگ اندازی میکنند؟
پس  اگر جامعه ای سلامت میخواهیم،نه فقط درمان،بلکه رفاه بدنی ،روانی،اجتماعی وفرهنگ سازی انسان های جامعه راباید  مورد توجه قرار دهیم واین امر مهم وظیفه کارشناسان ومتخصصان تربیت بدنی وسلامت می باشد.
-دربیانات فعلی وگذشته همکارانتان بارها ازعنوان روپوش سفیدپزشکی وخط قرمزورود به درمان وکد نظام پزشکی   نام برده شده.روپوش سفید مخصوص پزشکان است ومتخصصان تربیت بدنی نیازی به پوشیدن روپوش سفید پزشکی ندارند،چرا که در تخصص خودگام برمی دارند ووظایف محوله ی جداگانه ای دارند.
امروزه اثرات معجزه آساودرمانی ورزش به همگان اثبات شده وبخشی از فعالیت های رشته تربیت بدنی به عنوان طب مکمل ،مربوط به توانبخشی ودرمان غیرتهاجمی  درکنار سایر روش های درمانی وپزشکی می باشد وامروزه نیاز به حضور متخصصین علوم ورزشی وطب ورزشی در تیم های درمانی وپزشکی  به وضوح کاملا حس می شودو خوشبختانه مردم به این باور رسیده اند ومتخصصین تربیت بدنی هم امتحان خود را با سربلندی درجامعه پس داده اندوانشالله این فعالیت ها درآینده با تشکیل سازمان نظام ورزشی قدرتمندتر وبه حداکثر خواهند رسید.
-اگرکارشناسان محترم تغذیه،رشته فیزیولوژی و تغذیه ورزشی را قبول ندارند،چرا درمقطع کارشناسی ارشد ثبت نام میکنند ودرکنار بچه های تربیت بدنی تحصیل میکنند وازآن به عنوان پلی برای رسیدن به دکتری استفاده میکنند؟؟
-فیزیوتراپ های محترم اگر رشته آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی درتربیت بدنی  را قبول ندارند ،چرا درمقطع ارشد ودکتری دراین رشته ادامه تحصیل میدهند؟
به راستی چه عواملی موجب می شود که جامعه پزشکی وتربیت بدنی،که باید درجهت سلامت مردم جامعه بکوشند،اینگونه مقابل یکدیگر قراربگیرند؟؟
آیا تاوان نقایص مدیریتی ونبودسازماندهی و ساختاربندی مناسب،جهت تفکیک وشناخت جایگاه رشته های مرتبط با سلامت را ما باید بدهیم؟؟
درپایان عرض میکنم که دربیانات بالا  قصد هیچ گونه بی احترامی به جامعه محترم پزشکی نبوده ونیست،چه بسا بسیاری از پزشکان هستند که تمام زندگی خود را صرف امر مقدس درمان کرده اند..خواسته ما تحصیلکردگان رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی این است که پزشکان محترم متوجه این امر بشوند که ما وآن ها هدف مشترک اما حیطه وظایف مختلف داریم ودرمورد نقش،جایگاه ووظایف متخصصین تربیت بدنی درجامعه ،مطالعه وشناخت بیشتری داشته باشند.
           وطن یعنی گذشته حال فردا
            تمام سهم یک ملت ز دنیا

آرمین فیاضی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی وتغذیه ورزشی دانشگاه تهران مرکز  به نمایندگی از کارشناسان ومتخصصان رشته تربیت بدنی شهرستان بروجرد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.