پذیرایی به صرف شام از بیش از 2000 عزادار حسینی در 10 دقیقه در مسجد سید بحرالعلوم بروجرد


اخبار روز


پذیرایی به صرف شام از بیش از ۲۰۰۰ عزادار حسینی در ۱۰ دقیقه در مسجد سید بحرالعلوم بروجرد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


راس ساعت 10.30 توزیع غذا آغاز شد

پذیرایی به صرف شام

از بیش از 2000 عزادار حسینی در 10 دقیقه


در مسجد سید بحرالعلوم بروجرد

راس ساعت 10.40 عزاداران پس از صرف غذا در حال ترک مسجد سید می باشند


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.