پیشرفت های صنعتی، باستان، شکار، خیش


اخبار روز


پیشرفت های صنعتی، باستان، شکار، خیش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


پیشرفت‌های صنعتى:‏

انسان‌های نخستین در عین آن که به کمک شکار و گله‏دارى و استفاده از زمین وسایل معاش و زندگى خود را فراهم مى‏کردند، همواره در جستجوى وسایل مکانیکى بودند تا به یارى آن‌ها به مشکلات زندگى فایق آیند و حیات خود را بیش از پیش با رفاه و آسایش قرین سازند. یکى از دانشمندان عقیده دارد که انسان از موقعى که به تولید وسایل زندگى مبادرت جست از سایر حیوانات متمایز گردید. ویل دورانت مى‏گوید: بعید نیست که انسان پس از مشاهده حیواناتى نظیر شمپانزه که چیزى شبیه کوخ‏ بنا مى‏کند و سگ آبى که بر روى رودخانه سد مى‏سازد و میمون‌ها که به دشمنان خود سنگ پرتاب مى‏کنند، متوجه ساختن افزارها و وسایلى براى تأمین آسایش خود شده باشد.

گوردون چایلد امتیاز اساسى انسان و حیوان را در این مى‏داند که: انسان خود وسایل و سلاح مورد لزوم خویش را تهیه مى‏کند، در حالى‏که حیوانات با تجهیزات موروثى خود به انجام پاره‏اى اقدامات در نواحى معین و محدود قادر مى‏باشند، مثلا خرگوش براى حفر زمین از پنجه‏هاى خود و شیر براى دریدن و خوردن شکار از دندان‌ها و چنگال خود استفاده مى‏کند ... ولى انسان براى ادامه حیات توأم با آسایش، بیل و کلنگ را براى کندن زمین و سلاح‌های گوناگون را براى کُشتن دشمن یا شکار حیوانات ... و لباس را براى حفظ حرارت بدن به کار مى‏برد.

امروز در اغلب موزه‏ها ما به اسلحه و ادواتى نظیر چکش، سندان، دیگ، کارد، اره، رنده، اهرم، داس و جز این‌ها بر مى‏خوریم که انسان ابتدایى از سنگ‌ها و معادن براى خود تهیه کرده است. براى تمام این افزارها دسته‏هاى چوبى مى‏ساخت و این دسته‏ها را به کمک الیاف یا چیزهاى دیگر به افزار مى‏پیوست.

ویل دورانت مى‏نویسد: «استادى انسان ابتدائى مساوى و بلکه بیشتر از انسان متوسط در حال حاضر بود و اختلافات ما با آن مردم فقط در آن است که معلومات و مواد و ادوات زیادترى در اختیار خود داریم.»
محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.