چالش سبک آشنایی برای ازدواج


اخبار روز


چالش سبک آشنایی برای ازدواج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فکر کنم اکثرا قبول داریم که در شرایط فعلی سبک ازدواج سنتی محکوم به شکست است ولی سبک ازدواج سنتی فواید خودش را هم دارد.

لذا این روزها خانواده های مذهبی موندن چکار کنند و به چه سبکی دخترشان را شوهر دهند.


این پست کامل می شه


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.