چرا دنیا دلش با عاشقان نیست /


اخبار روز


چرا دنیا دلش با عاشقان نیست /

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -چرا دنیا دلش با عاشقان نیست


چرا دنیا دلش با عاشقان نیست
چرا ماهی میان آسمان نیست

خدایا درد خود با کی بگویم
کسی با من در اینجا همزبان نیست

دلی را با دلم  همدل ندیدم
نگاهی با نگاهم مهربان نیست

چگونه تیشه در دستم بگیرم
که دیگر پای عشقی در میان نیست

ندانستم اگر عاشق شود دل
دلم از حرف مردم در امان نیست

سروده ی ولی الله تیموری مبین بروجردی

مورخه ی ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.