چشم خوردن


اخبار روز


چشم خوردن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

صبح داشتم پسرم رو می بردم مدرسه. می گفت برای من موتور می خری؟

گفتم بشرطیکه خوب رانندگی کنی و غیره.

مثلا احتیاط کنی و غیره. و از رانندگی خودم مثال زدم.

بعد شاد و در حالیکه داشتم آلبوم ساعت ۷ احمدوند را گوش می دادم رفتم اداره.

دم در اداره یعنی تو پارکینگ اداره موتور لیز خورد و من برای اینکه زمین نخوره یه فشار زیادی رو تحمل کردم و کمرم گرفت و رگ به رگ شد.

از طرفی اون کتاب کوزه بود. باید در مورد اون ارائه می دادم. رفتم ارائه دادم و یه کارت هدیه صد تومنی گرفتم که بعدا دادم به خانمم. ولی از اون طرف کمرم موجب شد موتور رو بزارم اداره.و با آژانس و با یه حال بد آمدم خونه بعدش رفتیم دکتر و عکس گرفتیم و دراز شدم تو خونه. حالم خیلی بده

چشم خوردم


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.