چند شعر کوتاه


اخبار روز


چند شعر کوتاه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وقتی که لبت برابرم واقع شد

دیدی که لبم به بوسه ای قانع شد

قانون اساسی دلم گفت ببوس

شورای نگهبان لبم مانع شد

ادامه مطلب


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.