چگونگی ارزیابی الکترونیک آرتز برای بازیکن های فیفا


اخبار روز


چگونگی ارزیابی الکترونیک آرتز برای بازیکن های فیفا

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

فیفا 17

فردی که پشت امتیازدهی فوتبالیست های فیفا قرار داشته و این مسئولیت طاقت فرسا را هر ساله برعهده می گیرد،  Michael Mueller-Moehringاست. مایکل پس از کنجکاوی های فراوان مردم، سرانجام طی مصاحبه ای پرده از راز سرپوشیده فیفا برداشت؛ الکترونیک آرتز رقم توانایی های فوتبالیست ها را چگونه انتخاب می کند؟ مایکل ابتدای صحبت های خود اعداد سرسام آوری را به زبان آورد.

الکترونیک آرتز، آن ها برای فیفا 17 حدود 5.4 میلیون داده که پیرامون 700 باشگاه و 18 هزار بازیکن به دست آمده را بررسی کردند. طاقت فرسا بودن به همین مسئله اشاره دارد. تمام توان خود را سالیانه با مطالعه هزاران گزارش به کار می گیرند تا تجربه ای نزدیک به واقعیت به بازیکن ها هدیه بدهند. اما در نهایت مشاهده می کنید برخی ها تنها به خاطر طرفدارای های کلیشه ای به قدرت فوتبالیست ها انتقاد می کنند.

وی با اشاره به نکته ای در پاسخ سوال: اگر بازیکنی ناشناخته دقایق پایانی به یک تیم معروف بپیوندد، تکلیف چیست؟ گفت: «همیشه یک بازیکن از دسته دوم سوئد پیدا می کنیم که آخرین ثانیه ها تیمش را تغییر می دهد و تنها چیزی که شما از او می دانید، نام و سن و پستش هست. اکنون این فوتبالیست باید به لیست بازیکن های فیفا بپیوندد.» مایکل جواب خیلی جالبی داد.


محصولات


ارسال نظر





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.