کارمند مسلط به زبان , انگلیسی و عربی جهت هتل پارسی نیازمندیم


اخبار روز


کارمند مسلط به زبان , انگلیسی و عربی جهت هتل پارسی نیازمندیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کارمند آقا مسلط به زبان , انگلیسی و عربی ( شیفت شب ) , جهت هتل پارسی نیازمندیم.
تهران
66958744

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.