کار بسیار ارزنده خانواده محترم فطرس/ زنده یاد حاج عباس فطرس


اخبار روز


کار بسیار ارزنده خانواده محترم فطرس/ زنده یاد حاج عباس فطرس

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -کار بسیار ارزنده خانواده محترم فطرس

هزینه مراسم چهلم

 
زنده یاد حاج عباس فطرس تقدیم به:


1 - بیمارستان روانی ابن سینا

2 - سالمندان عزیز سرای برکتی

3 - مرکز توانبخشی احسان مطیعی


هرگزنمیردآنکه دلش زنده شدبه عشق

ثبت است برجریده عالم بقای ما

پذیرش ازدست دادن آن لبخندها،

مهربانی ها و،،، کاری بس دشواراست

کنون چهل روز است اشک هایمان صدای آرام ناله هایمان شده

خوب میدانم

نام و نشانت چون سرو قد میکشد

یاد آسمانی آبی چشمانت تسلی بخش خاطرمان میگردد

طبق آموزه هایت

بخشش،،، انجام کار خیر و،،، زیباترین و نشاندن لبخند بر لبان نیازمندان عین ثواب است

پدر جان

چهل روز است بی تو بودن را تجربه کردیم

بر خود واجب میدانیم اولین گام را برداشته و یکی ار آموزه هایت را

به آزمایم

به همین خاطر هزینه مراسم چهلم ات را صرف  پذیرای و شادی بیماران

بیمارستان روانی ابن سینا

سالمندان عزیز سرای برکتی

مرکز توانبخشی احسان مطیعی

کردیم

باشد تا لبخند آنان رضایت خاطر تو را فراهم کرده باشد


خانواده زنده یاد حاج عباس فطرسمحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.