کباب شدن


اخبار روز


کباب شدن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


دیشب از اداره که امدم بیرون ،حدود ساعت 7ونیم شب بود. کمی جلوتر از اداره یک پرایدی وسط خیابون خراب شده بود. یه مرد میانسال به بالایی بود. مثلا 65 ساله . دست تنها. موتورم رو پارک کردم و کمکش کردم. یه کوله همراهم بود که مال پسرم بود و لپ تاپش بود که اورده بودم اداره. اون کوله رو هم گذاشتم توماشین مرده که هیو رو صندوقش جا نمونه و گم بشه و یادم بود که برش دارم. کمی که گذشت دیدم یه آقای جوانی هم باهاش هست و دیگه لزومی به حضور من نیست و خداحافظی کردم و امدم. نزدیک خونه بودم که خانمم زنگ زد و گفت کجایی که یهو یادم افتاد که کیف لپ تاپ رو برنداشتم و همه راه رو برگشتم. همه راه تو این فکر بودم که طرف رفته یا نرفته،پیچیده و یا نپیچیده که رفتم دیدم ماشینه هست ولی یارو نیست. توی ماشینش رو نگاه کردم دیدم کیف لپ تاپ هست و زیر شیشه اش هم شماره گذاشته بود. زنگ زدم و امد و ازش گرفتم و کلی تشکر و عذرخواهی کردیم از هم و امیدم.

خواستم بگم اینطوری نیست که همیشه بخوای ثواب کنی کباب بشی
پی نوشت: من اعتقاد دارم که اگه یه زنی صبح کنار خیابون وایسه ؛تا یه جایی بره، احتمال اینکه مردهای زیادی مزاحمش بشن که برسوننش و یا بخوان سوارش کنند وببرنش خونه از نسبت به اینکه عصر و غروب همون زن و همون لباس کنار همون خیابون وایسه کمتره. دلیلش هم از نظر من واضحه. حالا نظر شما چیه؟ فقط حیف که خواننده هام کم هستند و خیلی نظر نخواهند داد.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.