کلات


اخبار روز


کلات

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


کلات روستایی قدیمی و خان نشین بوده که خوانین مهیمی در آن برای مدتی ساکن و رعایا و امور دامی و کشاورزی خود را مدیریت می کردند اما بعدها به مناطق دیگر انتقال دادند ..

ساگکنان کنونی کلات را طایفه سنجری و خاوندها یا همان شیخهای کلاتی تشکیل می دهند که قبل از انقلاب برای خوانین کار می کردند اما پس از انقلاب اسلامی در 57 همگی از بند خوانین رها و خود صاحب املاک خوانین گردیده و در همان زمینها سکونت نمودند ..

آنها مردمانی سخت کوش و زحمت کش هستند که برای لقمه نان حلالی از هیچ کار آبرومندی دریغ نمی کنند ..

http://roobarzamin2020.persianblog.ir/pages/3/


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.