کمک نمازگزاران مسجد کوی نیاوران بروجرد به نیازمندان سایت فرهاد 90


اخبار روز


کمک نمازگزاران مسجد کوی نیاوران بروجرد به نیازمندان سایت فرهاد ۹۰

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کمک نمازگزاران مسجد کوی نیاوران بروجرد

به نیازمندان سایت فرهاد 90


اهدا مبلغ ۵۰۵۰۰۰۰ ریال از طرف نمازگزاران محترم مسجد کوی نیاوران به سایت فرهاد ۹۰ جهت اهدا به یک خانواده بیمار نیازمند

برای خیرین عزیز آرزوی سلامتی داریم

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.