کنتور برق خطرناک


اخبار روز


کنتور برق خطرناک

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



کنتور برق خطرناک

سلام و ارادت

حاجی فرهاد...این عکس امروز گرفتم

 خیابان دکتر فاطمی نرسیده به مدرسه سما داخل پیاده رو کنتور برق با سیم های لخت و بسیار خطر ناک اینقدر پایینه  که بقول کسبه محل چند بار باعث شکسته شدن سر عابرین میشه

لطفا در سایت بگذارید تا اینشالله  حل شود

روبروی لوله و اتصالات آقای کردستانی

محصولات


ارسال نظر





Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.