کنده زنی بروجرد و موفقیت های پیاپی


اخبار روز


کنده زنی بروجرد و موفقیت های پیاپی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

کنده زنی بروجرد و موفقیت های پیاپی

 

تیم ده نفر بروجرد با شش قهرمانی در مسابقات قویترین مردان آیتم کنده زنی چند جانبه کشوری در خرم آباد، به ترتیب توسط ورزشکاران زیر به دست آمد:

احسان رشنو120 مقام اول وهمچنین اورال مسابقات

ایمان رشنو مقام اول دسته 95

جبار مرادی مقام اول دسته 75

میلاد ترکاشوند مقام سوم دسته 95

احمد ابوالفتحی مقام سوم دسته 75

ایمان ترکاشوند مقام سوم دسته 85

مربی وسر پرست تیم احسان رشنو

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.