کودکی که در دیگ نذری سوخت! فکر کنیم


اخبار روز


کودکی که در دیگ نذری سوخت! فکر کنیم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

محرم از راه رسیده است و تکیه ها و هیئت ها باز از نو بر پا شدند. تکیه هایی که در آن با پختن نذری و سرو نوشیدنی و شرب از عزاداران حسینی پذیرایی می شود.

اما این پذیرایی ها بعضا آنقدر بی فکر و بدون مسئولیت برگزار می شود که ممکن است آسیب رسان شود. مثال آنکه چادری به دلیل سهل انگاری آتش گرفت و سوخت و خسارت وارد کرد و کودکی در دیگ نذری سوخت.

روز پنجشنبه، در شهر اروندکنار، هنگامی که دیگ غذای نذری برپا بود، کودکی 3 ساله در دیگ خورشت سقوط کرد و متاسفانه با 95 درصد سوختگی عازم بیمارستان اهواز شد تا تحت درمان باشد.

کاش یادمان باشد تاسوعا و عاشورای حسینی فلسفه ی عمیقی دارد، درس ها دارد، عبرت ها دارد. در میان زنده نگه داشتن عاشورا، کمی هم به فلسفه اش فکر کنیم.

کودکی که در دیگ نذری سوخت

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.