گاهی نمی شود


اخبار روز


گاهی نمی شود

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

گاهی نذر می کنی

تلاش می کنی

دعا می کنی

مامانت هم دعات می کنه

بچه های وبلاگ هم دعات می کنند

از ته دل از خدا می خواهی

ولی نمی شود ودر امتحان کارشناسی دادگستری قبول نمی شوی

و چقدر خورد تو حالم. باور نمی کردم قبول نشم


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.