گواهینامه ایزو 14001


اخبار روز


گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

یکی از گواهینامه های ایزو که بیشتر سازمان ها برای دریافت آن اقدام می کنند، گواهینامه ی ایزو 14001 در حوزه ی مدیریت محیط زیست می باشد.

بیشتر سازمان های خدمات رسان و کارخانجات تولیدی برای فرآیند خود نیازمند دریافت گواهینامه ی 14001 هستند.

به نوعی کلیه ی سازمان هایی که بخواهند در حوزه ی محیط زیست معتبر بوده و عملکردشان زیر سوال نرود، می باید نسبت به دریافت گواهینامه ی ایزو 14001 اقدام نمایند.

ایزو 14001

با اخذ گواهینامه ی 14001، استاندارد مدیریت محیط زیست یک سازمان نسبت به اندازه گیری اثرات محیطی و قرار داشتن در استانداردها تائید شده و مورد گواهی سازمان ایزو جهانی قرار می گیرد.

با دریافت گواهینامه ی ایزو 14001 از رقبای خود پیشی گرفته و توانسته اید در مدیریت ضایعات مطابق استانداردها پیش رفته و البته در کاهش سطح هزینه های خود در حوزه ی ضایعات به بهینه سازی رسیده اید.


صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد اولیه

صرفه جویی در مصرف انرژی و مواد اولیه از دیگر استانداردهایی ست که تحت گواهینامه ی ایزو 14001 قرار داشته و به همراه المان کاهش هزینه ی توزیع اصلی ترین ستون ممیزی های گواهینامه ی 14001 را شامل می شوند.

در صورتی که تصمیم به اخذ گواهینامه ی ایزو 14001 دارید می توانید با یکی از شرکت های مشاور ایزو قرارداد بسته و با انتخاب موسسه ی CB، سازمان خود را با ممیزی های 14001 مطابق سازی کرده و در این گواهینامه ی بین المللی عضو شوید.

با کاستن از به وجود آوردن ضایعات و کم کردن و بهینه سازی ورود مواد اولیه و مصرف انرژی علاوه بر این که در حوزه ی مدیریت محیط زیست معتبر شناخته خواهید شد، هزینه های جاری سازمان شما نیز تعدیل شده و به نوعی در سوددهی و بهره وری خود نیز قدم های مثبتی برخواهید داشت.


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.