یهو


اخبار روز


یهو

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

گاهی وقتها باید اینطوری یهو بیفتی گوشه خونه تا بفهمی یک کیلو ماست چقدر کره داره.

آدم اینجا خیلی چیزها می فهمه.


امیدوارم خیلی درس بگیرم. وامیدوارم برای شما اتفاق های بد نیفتاده.


خیلی خورده تو حالم. معلومه؟


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.