​جنگ پارتیزانی با مذهبی ها


اخبار روز


​جنگ پارتیزانی با مذهبی ها

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

امروزه در همه گروه ها می توان کلیپ ها و متنهایی را دید که در آن به نوعی به رفتارها و کلیشه‌ها ی مذهبی حمله می شود و آنها را بد و اشتباه و خنده دار نشان می دهد. و مذهبی ها یا سکوت می کنند و یا دفاعهای بی حاصل.

معمولا برد با حمله کنندگان است ولی چرا؟

چون آنها دارند جنگ پارتیزانی می کنند. بیش از یک میلیارد مسلمان وجود دارد و یا بیش از صد میلیون شیعه وجود دارد.

کلی مراسم مذهبی وجود دارد . عقاید مسلمانان و شیعیان در منابر و تریبونهای زیادی ترویج می شود. لذا تعدادی اشتباه و خطا هم وجود دارد. تعدادی سوتی و کار اشتباه هم وجود دارد و مخالفان هم همانها را پخش می کنند و بزرگ می کنند و حمله می کنند.

ولی در جبهه مقابل خاکریز و عقاید حمله کنندگان مشخص نیست. مشخص نیست آنها چه دین و اعتقاداتی دارند. طرفداران شان چه کسی هستند. آیا آنها سوتی و خطا نکرده اند؟

چون جبهه مقابل معلوم نیست ، جنگ مذهبی ها و مخالفینشان پارتیزانی است و مذهبی در وضعیت دفاعی رفته اند. و فقط منتظرهستند ببینند از کجا حمله می شود.

نمونه اش مثلا در سفر های زیارتی

مخالفین می گویند به حج و کربلا نروید خرج فقیران کنید. حرف معقولی است ولی آیا گویندگان خودشان به هیچ سفر تفریحی خارج کشور نمی روند؟


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.