اجرای نمایش "منم باید برم" از بروجرد نویسنده و کارگردان پژمان شاهوردی


اخبار روز


اجرای نمایش “منم باید برم” از بروجرد نویسنده و کارگردان پژمان شاهوردی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اجرای نمایش "منم باید برم" از بروجرد

نویسنده و کارگردان پژمان شاهوردی

1 آذر95 ساعت ۴ محوطه تاتر شهر تهران


داوران.جعفر دهقان.جلیل فرجاد


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.