1000.000 ریال کمک به "مردی با چرخ دستی" به وی اهدا شد


اخبار روز


۱۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمک به “مردی با چرخ دستی” به وی اهدا شد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1000.000 ریال کمک به "مردی با چرخ دستی"

طی یک فقره چک به وی اهدا شد چند روز قبل بیننده  عزیزی مبلغ 1000.000 ریال  برای کمک به " مردی با چرخ دستی"  در اختیار اینجانب قرار داده بود.

این مبلغ امروز طی یک فقره چک 1.000.000 ریالی به نام همسر این مرد زحمتکش تقدیم این خانواده شد


برای این بیننده گرامی و تمامی خیرین عزیز صمیمانه آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.