نوبت "بودجه" به بروجرد که رسید آسمان تپید!


اخبار روز


نوبت “بودجه” به بروجرد که رسید آسمان تپید!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -نوبت "بودجه" به بروجرد که رسید

آسمان تپید!

فرهاد داودوندی- بروجرد:


1 - رئیس اداره نوسازی و تجهیز مدارس بروجرد گفت: در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات ساخت استخر آموزش و پرورش این شهرستان متوقف شده است.

2 - کتابخانه آیتی و کتابخانه باهنر قدیمی ترین کتابخانه لرستان در بروجرد بخاطر کمبود بودجه چندین سال است که نیمه کاره مانده!

3 - بیمارستان ایت الله بروجردی بخاطر نبود بودجه حالا حالا ها افتتاح نخواهد شد!

4 - ردیف بودجه برای فرودگاه بروجرد بخاطر تخصیص نیافتن بودجه، فعلا از رده خارج شده است!

5 - زمین های کشاورزان مسیر راه آهن بخاطر نبود بودجه در حال حاضر خریداری نشده و در واقع تا سالیان سال دیگر خبری از راه آهن نخواهد بود!

6 - صد ها طرح نیمه تمام در بروجرد برای رسیدن بودجه معطل مانده اند!

7 - "بودجه"، "نبود بودجه"! این کلمات دیگر ملکه ذهن تمامی بروجردی ها شده است!

البته خبر ها حاکی است که برای تمامی شهرهای  همجوارمان "بودجه"،  "بودجه" است و برای ما بروجردی ها "نبود بودجه" تعریف شده است!

ظاهرا حالا که روسای ارشد استان و روسای بروجرد پیگیر جذب بودجه برای این شهر فرهنگی نیستند، باید در فرهنگ لغات عامه بروجردی ها بنویسند: نوبت بودجه که به بروجرد رسید آسمان تپید!!! 

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.