بازدید وزیر بهداشت از مرکز "درپهن"


اخبار روز


بازدید وزیر بهداشت از مرکز “درپهن”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با حضور در منطقه بشاگرد از مرکز بهداشتی درمانی روستای درپهن بازدید کرد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی لحظاتی پیش با حضور در منطقه بشاگرد از مرکز بهداشتی درمانی روستای درپهن بازدید کرد.

دکتر هاشمی قاضی زاده در بازدید از مرکز بهداشتی درمانی درپهن از واحد های مالاریا ، مامایی و ... این مرکز بازدید کرد و از نزدیک با پزشک و تکنسین های واحد مالاریا این مرکز در خصوص وضعیت پیشگیری و کنترل مالاریا و سایر مسائل بهداشتی و درمانی به گفتگو پرداخت.

روستای درپهن دارای ۱۰ هزار نفر جمعیت با یک مرکز بهداشتی درمانی و ۵ خانه بهداشت روستایی است.

http://www.shafaf.ir/fa/news/240858/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D9%87%D9%86   

محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.