آرمین فیاضی فرد مسوول کمیته استعداد یابی "سومو" ایران شد


اخبار روز


آرمین فیاضی فرد مسوول کمیته استعداد یابی “سومو” ایران شد

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


پرچم بروجرد در ورزش " سومو" هم بالا رفت

آرمین فیاضی فرد

مسوول کمیته استعداد یابی "سومو" ایران شدبه گزارش کمیته استعدادیابی و توسعه قهرمانی سومو کشور اولین دوره تربیت استعدادیاب ورزش‌های رزمی در سطح مقدماتی با نظارت فدراسیون ورزش‌های رزمی در مورخ 1395/09/25 در سالن آموزش آن فدراسیون برگزار گردید. در دوره مذکور 32 مربی در دو گروه مردان و زنان از استان‌های سراسر کشور حضور داشتند. 

دکتر جاسم منوچهری بنیانگذار سومو در جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در تدریس آن دوره، کلیات استعدادیابی را حول محورهای مفاهیم، اهمیت و تاریخچه، ارزیابی توانمندی‌های جسمانی، روانی، فیزیولوژیکی، سلامت عمومی و ملاحظات جامعه‌شناختی در استعدادیابی ورزش‌های رزمی تشریح نمود

و در پایان مدل مطلوب اجرایی استعدادیابی در ورزش کشور در نوع بومی آن در جامعه مخاطب ورزش‌های رزمی را با تاکید بر رشته ورزشی منحصر به فرد سومو تجزیه و تحلیل نمود.

لازم به ذکر است که دربین افراد شرکت کننده از سراسر کشور،با بررسی وتاییدشورای فنی وطی حکمی از طرف دکتر جاسم منوچهری رییس انجمن سومو کشور،آقای آرمین فیاضی فرد و خانم فاطمه شمس به ترتیب به  عنوان رئیس کمیته استعدادیابی وتوسعه قهرمانی ورییس کمیته آموزش وپژوهش سومو کشور معرفی شدند.

انتصابات جدید:

حمزه شیر آقایی  سرمربی تیم ملی جوانان

آرمین فیاضی     کمیته استعدادیابی

فاطمه شمس     کمیته آموزش وپژوهش


محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.