متن کامل شعر "انا مظلوم حسین" اثر استاد صامت بروجردی


اخبار روز


متن کامل شعر “انا مظلوم حسین” اثر استاد صامت بروجردی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -متن کامل شعر "انا مظلوم حسین"

اثر استاد صامت بروجردی


شاید خیلی ها ندانند که خالق اثر " انا مظلوم حسین " شاعر توانمند و معاصر بروجردی استاد صامت بروجردی می باشد که  البته نزار قطری آنرا با اندکی تغییرات و اضافات خواند:

لم یا قوم تریدون ببغی و فساد
لم تسعون به قتلی بلجاج و عناد
لیس والله سوانا خلف بعد نبی
فرض الله علی طاعتنا کل عباد
  انا مظلوم حسین   انا محروم حسین  
 
ربنا قد عرف الله علی کل بریه
و لقد طهرنا الله بطهر ابدیه
شرف الظاهر والباطن فهنا ازلیه
جدنا اشرف من کل شریف و جواد
  انا مظلوم حسین   انا محروم حسین  
 
چیست تقصیر من ای قوم که الیوم جهانی
 شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنایی
در شما نیست ز اسلام نه نامی نه نشانی
انا ظمأن و قد اخرس نطقی و لسانی
  انا عطشان و قد احرق قلبی و فوأدی  
  انا مظلوم حسین   انا محروم حسین  
 
انعم الله علینا به رسول مدنی
هو جدی و ابی واسطه الکون علی
من له اُم کامی و هی بنت نبی
هذه الفخر کفافی بصلاح و رشاد
  انا مظلوم حسین   انا محروم حسین  
 
گاه گفتی شه دین در بر صدیقه صغرا
زینب خون شده دل دختر نیک اختر زهرا
اصبری اختی علی ما وقع الدهر علینا
لیس فی سانحه الکون ثبات و مهاد
  انا مظلوم حسین   انا محروم حسین  
 
عجبا وا عجبا امت گمراه که یکسر
چشم پوشید ز حق نمک آل پیمبر
همه در ریختن خون من بی کس و یاور
شده آماده و بگرفته به کف نیزه و خنجر
  فستجزون من الله اذا قام معاد  
  انا مظلوم حسین   انا محروم حسین  
 
گاه می زد شرر اندر جگر صامت دلخون
به تسلای یتیمان دل افسرده محزون
یا سکینه و رقیه لفراقی لم تبکون
حسبی الله کفانا و هو خیر عماد
  انا مظلوم حسین   انا محروم حسین  
 

از کلیات دیوان مدایح و مصائب صامت بروجردی
انتشارات گلی
چاپ دوم پاییز 1367
ویرایش رضا معصوممحصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.