کمک خیرین سایت فرهاد 90 به "محسن مردی که پایش قطع شد"


اخبار روز


کمک خیرین سایت فرهاد ۹۰ به “محسن مردی که پایش قطع شد”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


کمک خیرین سایت فرهاد 90

به  "محسن مردی که پایش قطع شد"

از سری ششم کمک های مردمی به سایت فرهاد داودوندی

برای "محسن مردی که پا پایش قطع شد" طی یک فقره چک دیگر، 3.000.000 ریال دیگر به این خانواده نیازمند تقدیم شد

@@@@@

تمامی خیرین عزیزی که مایلند در امر خدا پسندانه کمک به نیازمندان واقعی آستین همت را بالا بزنند می توانند کمک های هر چند اندک مادی خود را به حساب  کارت بانک تجارت  شماره :

  5859831008771817

 بنام فرهاد داودوندی واریز کرده و پیامک ارسال مبلغ خود را نیز به شماره تماس 09161622595  ارسال نمایند.محصولات


ارسال نظر

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.