نرخ بیکاری در کشور سال 92


اخبار روز


افزایش نرخ بیکاری

  • بازدید :
  • مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۲
  • جدید 92

آمار بیکاری,نرخ بیکاری

نتایج دومین گزارش بیکاری در دولت دهم/ ناگهان تعداد بیکاران ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافت

به تازگی دو گزارش مختلف از سوی مرکز آمار و وزارت کار دولت دهم درباره عملکرد اشتغالی این دولت منتشر شد. نکته جالب و حائز اهمیت اینکه در گزارش اول که توسط مرکز آمار ارائه شد، تعداد بیکاران سال ۹۰ حدود ۲٫۹ میلیون نفر و در گزارش دوم که توسط وزارت کار ارائه شد، تعداد بیکاران این سال ۳٫۵ میلیون نفر اعلام شد، به عبارتی بین دو گزارش رسمی ارائه شده ۷۰۰ هزار اختلاف آماری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی آماری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که به بررسی وضعیت بیکاری استان های کشور بر پایه نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران تنظیم شده است. همچنین در گزارش این وزارتخانه به تعداد کل بیکاران کشور اشاره شده است که با گزارش اخیر مرکز آمار ایران تفاوت قابل توجهی دارد.

به نظر می رسد از نتایج آخرین سرشماری کشور در سال ۹۰ از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران برداشت های متفاوتی صورت گرفته است و این موضوع متاسفانه به ابهام آلود بودن وضعیت بیکاری کشور در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم دامن می زند.

ادامه ابهامات آماری از عملکرد اشتغالی دولت های نهم و دهم
به عبارتی تحلیل های دو دستگاه وابسته به دولت های سابق کشور از بیکاری و اشتغال دارای فاصله قابل توجهی است و این مسئله می گوید اظهارات کارشناسان بازار کار و منتقدان عملکرد دولت در حوزه بازار کار با توجه به آمارهای گوناگون موجود از سوی دستگاه های دولتی چندان هم بیراه نیست و این مسائل ادعاهای دولت های نهم و دهم در اشتغال زایی میلیونی را زیر سوال می برد.

در حالی که قرار بود مقامات دولت دهم در پاسخ به انتقادات و ابهامات فراوان مطرح شده از سوی کارشناسان درباره ادعاهای عملکرد اشتغال زایی گزارش مبسوطی را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند که نشد، مرکز آمار ایران در هفته های گذشته این کار را انجام داد، اما در این آمارها نشان چندانی از عملکرد مثبت دولت های نهم و دهم در حوزه اشتغال زایی و بازار کار مشاهده نشد.

اختلاف آمار ارائه شده در دو مرکز دولتی!
در روزهای گذشته نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار آمار جداگانه ای از وضعیت استان ها در حوزه بازار کار و اشتغال، ابهامات جدیدی را درباره اشتغال زایی ۷ میلیونی دولت های سابق ایجاد کرد تا جایی که اگر مبنای گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه را عملکرد اشتغال زایی دولت دهم در سال ۹۰ قرار دهیم، بین آمار بیکاری مرکز آمار و وزارت کار ۶۸۲ هزار و ۴۱۴ نفر اختلاف وجود دارد!

همچنین اگر مبنای محاسبه وزارت تعاون، کار و رفاه را عملکرد سال ۹۱ دولت دهم در اشتغال زایی تلقی کنیم، بین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و این وزارتخانه ۶۱۵ هزار و ۸۶۴ نفر اختلاف وجود دارد. در گزارش مرکز آمار ایران تعداد بیکاران کشور در سال ۹۰ به میزان ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر و در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه این تعداد ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۲ نفر اعلام شده است!

با این حال، اگر مبنای بررسی وزارت کار را سال ۹۱ قرار دهیم در این سال نیز تعداد بیکاران اعلام شده از سوی مرکز آمار ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۵۸ نفر و در گزارش این وزارتخانه ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار و ۲۲ نفر اعلام شده و همانگونه که ذکر شد در این بخش نیز بیش از ۶۱۵ هزار نفر اختلاف آماری وجود دارد.

به صورت کلی در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموع تعداد بیکاران زن کشور بر مبنای آخرین سرشماری کشور ۸۶۳ هزار و ۷۸۲ نفر و تعداد بیکاران مرد نیز ۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۲۴۰ نفر اعلام شده است.

 جدول بیکاری در ۳۱ استان به تفکیک زنان و مردان به روایت وزارت کار

استان تعدادبیکاران تعدادزنان‌بیکار تعدادمردان‌بیکار
آذربایجان‌شرقی ۱۲۴۷۲۱ ۳۰۷۶۳ ۹۳۹۵۸
آذربایجان غربی ۱۱۶۳۰۴ ۱۸۱۷۰ ۹۸۱۳۴
اردبیل ۶۰۸۲۴ ۱۵۲۲۲ ۴۵۶۰۲
اصفهان ۲۱۴۷۰۹ ۵۵۹۹۲ ۱۵۸۷۱۷
البرز ۱۳۳۷۹۳ ۳۶۳۰۲ ۹۷۴۹۱
ایلام ۴۳۰۶۶ ۱۲۹۵۲ ۳۰۱۱۴
بوشهر ۴۰۳۱۷ ۸۳۵۱ ۳۱۹۶۶
تهران ۵۲۹۵۶۶ ۱۴۸۱۲۷ ۳۸۱۴۳۹
چهارمحال‌و‌بختیاری ۴۵۵۲۷ ۹۱۱۵ ۳۶۴۱۲
خراسان جنوبی ۱۵۰۳۳ ۵۱۳۶ ۹۸۹۷
خراسان رضوی ۱۷۹۷۴۸ ۴۴۸۵۲ ۱۳۴۸۹۶
خراسان شمالی ۲۸۷۴۵ ۸۷۴۸ ۱۹۹۹۷
خوزستان ۳۳۰۰۴۴ ۵۶۷۷۶ ۲۷۳۲۶۸
زنجان ۳۷۵۱۷ ۱۰۸۷۷ ۲۶۶۴۰
سمنان ۱۹۹۸۰ ۵۸۴۰ ۱۴۱۴۰
سیستان‌و‍‌بلوچستان ۱۵۸۹۷۹ ۲۵۸۰۷ ۱۳۳۱۷۲
فارس ۲۴۹۵۵۶ ۶۴۹۱۳ ۱۸۴۶۴۳
قزوین ۴۹۹۴۷ ۱۰۱۹۹ ۳۹۷۴۸
قم ۳۷۳۱۴ ۶۸۵۰ ۳۰۴۶۴
کردستان ۷۶۳۰۴ ۱۲۹۷۸ ۶۳۳۲۶
کرمان ۱۶۷۳۱۵ ۴۵۴۳۱ ۱۲۱۸۸۴
کرمانشاه ۱۵۳۹۲۱ ۳۱۷۰۹ ۱۲۲۲۱۲
کهگیلویه و بویراحمد ۴۰۱۵۶ ۱۰۶۵۷ ۲۹۴۹۹
گلستان ۷۲۹۰۲ ۱۶۰۶۱ ۵۶۸۴۱
گیلان ۱۳۵۰۱۶ ۴۴۶۷۸ ۹۰۳۳۸
لرستان ۱۳۳۷۹۲ ۳۲۲۶۵ ۱۰۱۵۲۷
مازندران ۱۲۲۲۴۷ ۳۷۳۴۵ ۸۴۹۰۲
مرکزی ۵۵۲۶۱ ۱۳۷۴۲ ۴۱۵۱۹
هرمزگان ۷۲۶۱۰ ۱۲۱۱۵ ۶۰۴۹۵
همدان ۷۶۸۷۸ ۱۵۰۱۹ ۶۱۸۵۹
یزد ۳۷۹۳۰ ۱۶۷۹۰ ۲۱۱۴۰
جمع ۳۵۶۰۰۲۲ ۸۶۳۷۸۲ ۲۶۹۶۲۴۰

 

 طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری کشور بر مبنای نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۴٫۸ درصد بوده که این نرخ در گزارش مرکز آمار ایران برای سال ۹۰ به میزان ۱۲٫۳ درصد برآورد شده است. در آمار این دو دستگاه دولتی ۲٫۵ درصد اختلاف وجود دارد.

با این حال، اگر محاسبات وزارت کار از نتایج سرشماری سال ۹۰ برای وضعیت بازار کار در سال گذشته باشد، نرخ بیکاری وزارت کار ۱۴٫۸ درصد و نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نیز ۱۲٫۲ درصد است که در این حالت نیز ۲٫۶ درصد اختلاف آماری مشاهده می شود.

اختلاف بیکاری استان ها به ۲۲٫۵ درصد رسید
طبق اعلام وزارت کار نرخ بیکاری زنان ۲۴٫۲ درصد و نرخ بیکاری مردان نیز ۱۳٫۱ درصد است. مرکز آمار ایران این آمار را به ترتیب در سال ۹۰ به میزان ۲۰٫۹ و ۱۰٫۵ درصد می داند. همچنین مرکز آمار ایران نرخ بیکاری زنان در سال ۹۱ را ۱۹٫۹ درصد و نرخ بیکاری برای مردان را نیز ۱۰٫۵ درصد اعلام کرد.

در آمار ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیستان و بلوچستان با ۲۹٫۲ درصد بیکارترین استان کشور و خراسان جنوبی با ۶٫۷ درصد دارای بهترین وضعیت اشتغال در کشور است که در این صورت بین بیکارترین و پرکارترین استان کشور ۲۲٫۵ درصد اختلاف وجود دارد.

البرز با ۱۶٫۷ درصد، ایلام ۲۲٫۸ درصد، چهارمحال بختیاری ۱۵٫۹ درصد، خوزستان ۲۵٫۷، سیستان و بلوچستان ۲۹٫۲، فارس ۱۶٫۹ درصد، کردستان ۱۵٫۴، کرمان ۱۸٫۱ درصد، کرمانشاه ۲۴٫۶، کهگیلویه و بویراحمد ۲۱٫۳، گیلان با ۱۵٫۱ درصد، لرستان ۲۳٫۹ و هرمزگان با ۱۵٫۳ درصد دارای بالاترین درصد بیکاری در کشور هستند.

طبق این گزارش، تنها استان های خراسان جنوبی با ۶٫۷ درصد، خراسان رضوی ۹٫۴ و سمنان با ۹٫۹ درصد دارای نرخ بیکاری تک رقمی و پایین هستند. در بخش زنان کرمانشاه با ۳۸٫۷ درصد دارای بالاترین درصد بیکاری زنان در کشور است و در بخش مردان نیز سیستان و بلوچستان با ۲۸٫۷ درصد قرار دارد./مهر

 

==>> مشاهده افزایش نرخ بیکاری . . .

 

برچسب ها :


اخبار روز